misli globalno,
deluj lokalno

Trening sa temom preduzetništva i inovacije

23.09.2016

Peć, 23 septembar – Škola preduzetništva je održala treću radionicu na temi: Preduzetništvo i inovacije. Žene iz četiri opštine regiona: Peći, Dečana, Istoka kao i Junika, aktivne u politici, biznisu i civilnom društvu su pratile trening na temama preduzetništva, kao deo angažmana na podizanju kapaciteta žena u rajonu, podrška na njihovom osnaživanju po dotičnim opštinama kao i stvaranje pristupa u javnom životu.
Grupa žena, sa oko 24 članice koje su uzele učešća na sledećoj radionici su učestvovale na treningu koji je usledio a koji je deo programa sa osam tema u okviru Škole Preduzetništva. Syri i Vizionit je u fazi implementiranja projekta za podršku ženama a uz finansijsku podršku od USAID/ATRC, koji ima za cilj podršku i osnaživanje žena u nekoliko opština Dukađina.
Osim toga, raznovrsne aktivnosti u okviru ovoga projekta imaju za cilj osnaživanje žena u politici te tehničku podršku za žene skupštinske odbornice i raspodela te promovisanje pozitivnog iskustva u rajonu.