misli globalno,
deluj lokalno

Škola preduzetništva, održana je radionica za ulogu žena u procesu integracija

15.10.2016

Peć, 14 oktobar - Syri i Vizionit je održao četvrtu radionicu u okviru Škole za Upravljanje i Preduzetništvo sa ženama Pećkog Rajona, iz opština: Peć, Istok, Dečane i Junik. Oko 25 žena aktivnih u politici, biznisu kao i iz civilnog društva u okviru radionice su tretirali put Kosova ka EZ-u sa svim njenim izazovima kao što je borba protiv korupcije, sa naglaskom na ulogu žena u ovome procesu, sa izazovima i odgovornostima.

Predavačica Ariana Qosaj-Mustafa je donela i iskustva kosovskog društva, dobre sprovedene modele, mesta mogućeg zajedničkog angažmana svih sektora u kosovskom društvu a u procesima transformacije ka EZ-u.

Škola preduzetništva je program osnaživanja žena u opštinama pećkog rajona, i organizuje se u okviru Projekta za Podršku Ženama uz finansijsko podržavanje od USAID/ATRC.

Učesnici se certifikuju za upravljanje u preduzetništvu. Na tri prethodne radionice tretirane su teme o proaktivnom upravljanju, komuniciranju sa javnošću, preduzetništvu kao i o inovativnosti.

Održana je konferencija "Aktivno Građanstvo i njegova uloga u odlučivanju "
13. 10. 2016