misli globalno,
deluj lokalno

Održava se radionica o Zakonu za Zaštitu Dece

02.11.2016

Drač, 31 oktobar – Parlamentarna Komisija za Ljudska Prava, Polnu Jednakost, za Nestale Osobe i Peticije održava radionicu za zakon o zaštiti dece, a ta radionica je podržana od Syri i Vizionit.
Na ovoj radionici Syri i Vizionit je prezentovala preporuke proizašle iz prethodnih radionica koje su se održavale sa opštinskim službenicima na način da se njihove preporuke inkorporiraju u ovaj zakon kako bi se uradio jedan praktičniji zakon i lak za njegovo implementiranje na terenu.
Cilj ove radionice sa svim akterima je da se inkorporiraju svi komentari i sugestije od interesnih grupa kao i oni komentari proizašli iz prvog čitanja u parlamentu, dajući mu tako jednu finalnu formu kako bi se potom proceduirao za drugo čitanje u parlamentu.
Na ovoj radionici, osim parlamentarne komisije odgovorne za finalizaciju ovoga zakona, učestvuju i Pravna kancelarija premijera, Kancelarija za Dobro upravljanje, Ministarstvo za rad i socijalno blagostanje, Narodni Advokat, Centar za socijalni rad iz Opštine Priština, organizacije koje rade na polju zaštite i dečjih prava kao što su Save the Children, UNICEF i naravno KOMF.
Ova radionica je organizovana od Parlamentarne Komisije za Ljudska Prava, Polnu Jednakost, za Nestale Osobe i Peticije, a uz podršku od Syri i Vizionit u okviru programa “Zajedno za dečja prava”, koji Syri i Vizionit već implementira evo nekoliko godina u opštinama po Kosovu a u partnerstvu sa Save the Children.