misli globalno,
deluj lokalno

Kosovo uzima za primer Švedsku po pitanju zakonodavstva za zaštitu dece

14.12.2016

Stokholm, 14 decembar – Jedna delegacija sa Kosova predvođena od parlamentarne Grupe za polnu jednakost, ljudska prava, nestale osobe i peticije, savetnik u ministarstvu rada i socijalnog staranja, organizacije civilnog društva Syri i Vizionit kao i Rograek, podržane od organizacije Save the Children – kancelarija na Kosovu, realizuju studijske vizite u Švedskoj kako bi se upoznali za zakonodavstvom ove države na polju zaštite dece.
Tokom studijske posete će biti radnih sastanaka sa organizacijom Save the Children u Švedskoj, a gde će se upoznati sa zakonom te kaznenim merama koje ima švedsko zakonodavstvo po pitanju sprečavanja nasilja i telesnog kažnjavanja nad decom, pošto je Kosovo u fazi izrade Zakona za Zaštitu Dece od fizičkog nasilja i telesnog kažnjavanjautičući tako na poboljšanju situacije kod dece i zaštitivši njih u svakom ambijentu. Syri i Vizionit kao i Save the Children su pružili svoju zaštitu u ovom procesu sa nekoliko preporuka i dopuna u nacrtu zakona na način da on bude jasan u nekoliko tačaka a posebno onih tačaka vezanih za telesno kažnjavanje, itd.
Tokom ove jedno-nedeljne posete, delegacija sa Kosova će imati sastanke i sa sekretarom Ministarstva za rad i socijalno staranje (blagostanje), Narodnim Advokatom, Univerzitetom Stokholma, Fakultetom Pravde i sa Centrom za Dečija Prava, kao i posetit će nekoliko centara (sigurne kuće) za zaštitu dece.
U nastavku odvijanja studijske posete, delegacija je dočekana na jednom sastanku i od strane Ambasade Kosova u Švedskoj, gde je ambasador Ilir Dugolli, upoznao delegaciju o radu ove ambasade kao i o uslugama koje obavlja ona za svoje sugrađane iz domovine.
Ova poseta je omogućena od Save the Children sa kancelarijom na Kosovu i naravno Save the Children u Švedskoj.