misli globalno,
deluj lokalno

Obuhvatanje žena u prioritete lokalnih institucija i podržavanje inicijativa od žena

20.12.2016

Peć, 13 decembar – Na temi "Uloga i podrška žene u procesima odlučivanja” sa učesnicima iz opština Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac održan je sastanak sa grupama žena u okviru projekta Aktivno Građanstvo koji se implementira od Nevladine organizacije “Syri i Vizionit” iz Peći. Cilj sastanka je bio da se razmotri i diskutuje koliko su žene obuhvaćene u prioritete lokalnih institucija i koliko se podržavaju inicijative i pokreti grupa žena iz institucija i istih iz samog građanstva.
Učesnici su najpre diskutovali o značaju podrške od Syri i Vizionit za realizovanje samoinicijativa preduzetih od samih njih (žena), koje su olakšale pristup kod institucija i našle finansijsku podršku ili neki potstrek za realizaciju aktivnosti. Također je rečeno da je još uvek izazovna pozicija žene u odlučivanju i njena podrška na pravilan/pravedan pa i transparentan način.
Sudionici sastanka su bili predstavnici Kancelarije za Polnu Jednakost, žene iz opštinske skupštine, žene iz neformalne grupe žena, kao i organizacije ženaiz pet opština u kojima se implementira projekat: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac.
Program “Aktivnog Građanstva”, koji se implementira evo nekoliko godina od “Syri i Vizionit” sprovodi se uz podršku od Olof Palme International Center i SIDA.