misli globalno,
deluj lokalno

Menadžiranje

Organizaciona struktura je sačinjena od:

•    Skupštine članstva
•    Upravnog Borda
•    Menadžmenta:


Skupština članstva se sastaje svake godine i vrši izbor direktora, koji potom izrađuju programe i imaju punu odgovornost za projekte, osoblje i dobra organizacije.

Upravni Bord: U menadžiranju, organizacija se predvodi i nadzire od Upravnog Borda a koji je sačinjen od sedam članova a izabran je od strane Skupštine Članstva. Bord održava svoje redovne sastanke a na kojima analizira rad i prioritete organizacije.
Kontakt za bord: Luan Ibraj, [email protected], 044 139 567

Menadžment je sačinjen od Izvršnog Direktora i Zamjenika direktora, Koordinatora kancelarije i Šefa za programe, Administracija i Finansije, upravljači sedam programa, menadžeri projekata i osoblja projekata.

______________________________________________________

Izvršni Direktor: Veton Mujaj,
[email protected], 044 111 408
 
Zamenik direktora i Šef  Administracije: Qenan Bardhaj,
[email protected], 044 142 895
 
Koordinator organizacije: Vlora Latifi,
[email protected], 044 143 098
 
Šef programa: Enver Ulaj,
[email protected], 044 169 349
 
Zvaničnik za finansije: Zana Latifi,
[email protected], 049 680 314
 
Zvaničnik za Logistiku: Dukagjin Nishiqi, 
[email protected], 044 458 028

______________________________________________________
 
ORGANOGRAM: