zhvillimi ekonomik

1    PERSPEKTIVA RURALE


2    MBËSHTETJA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA

 

3    ZHVILLIMI I TURIZMIT


4    ORGANIZIMI I PANAIREVE


5    PROMOVIMI I NDËRMARRËSISË

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja